Berfrois

‘Metaphysics’ by Wysława Symborska

Print

Translated by Brian Reed

It was. It passed.
It was, so it passed.
In an always irreversible order,
because that’s the rule in this loser’s game.
A banal proposition, hardly worth writing,
except it’s an incontrovertible fact,
a fact forever and ever,
throughout the cosmos, as it was and will be,
that something truly was,
until it passed,
even that
today you ate dumplings with bacon.

Metafisyka

przez Wysława Symborska

Było, minęło.
Było, więc minęło.
W nieodwracalnej zawsze kolejności,
bo taka jest reguła tej przegranej gry.
Wniosek banalny, nie wart już pisania,
gdyby nie fakt bezsporny,
fakt na wieki wieków,
na cały kosmos, jaki jest i będzie,
że coś naprawdę było,
póki nie minęlo,
nawet to,
że dziś jadłeś kluski ze skwarkami.

Read Brian Reed’s notes on translation here

Poem originally published at Arcade | Creative Commons License